Ρυθμιστής Φωτισμού (Dimmer) DMX512
DM-10-DMX

Ο Ρυθμιστής Φωτισμού (Dimmer) DMX512 είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν ψηφιακής τεχνολογίας Leading Edge & Trailing Edge ειδικά κατασκευασμένο για φωτιστικά σώματα τύπου LED 230Vac για να καλύψει τις ανάγκες επαγγελματικών χώρων στο βασικό τομέα ρύθμισης έντασης του φωτισμού και εξοικονόμησης ενέργειας. H απόλυτη γραμμικότητα στην αυξομείωση του φωτισμού με λαμπτήρες εναλλακτικού τύπου EDISON Filament LED, Dimmable LED Dimmable CFL καθώς και λαμπτήρων προηγούμενης τεχνολογίας Ωμικούς – Αλογόνου το καθιστούν μοναδικό.

Χειρισμός: Το Dimmer DM-10-DMX ελέγχεται από επαγγελματικές κονσόλες φωτισμού και άλλα ψηφιακά συστήματα μέσω πρωτοκόλλου DMX512.

Επιλογή λειτουργίας: (Leading Edge - Trailing Edge) επιτυγχάνεται μέσω βραχυκυκλωτήρα (jumper) που είναι τοποθετημένος στο προϊόν εργοστασιακά και βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας Leading Edge. Η επιλογή λειτουργίας Trailing Edge επιτυγχάνεται με την αφαίρεση του βραχυκυκλωτήρα (jumper) από το προϊόν εάν το απαιτεί ο τύπος του λαμπτήρα.

Ρύθμιση κατώτατου ορίου: Το DM-10-DMX μας δίνει τη δυνατότητα να προρυθμίσουμε το ελάχιστο σημείο φωτεινότητας των λαμπτήρων Dimmable Led εάν αυτό απαιτείται. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με τη ρύθμιση ενός ποτενσιόμετρου (trimmer) το οποίο βρίσκεται στο στέλεχος του προϊόντος.

Το Dimmer DM-10-DMX διαθέτει :

 • Είσοδο σήματος DMX512 για έλεγχο και ρύθμιση έντασης του φωτισμού από άλλα ψηφιακά συστήματα και επαγγελματικές κονσόλες φωτισμού που διαθέτουν ψηφιακό πρωτόκολλο επικοινωνίας DMX
 • Έξοδο σήματος DMX512 για την σηματοδότηση επιπλέον της μίας παράλληλα συνδεδεμένης συσκευής με πρωτόκολλο επικοινωνίας DMX
 • Είσοδο τροφοδοσίας (230Vac/50Hz)
 • Έξοδο (230Vac/400W) Dimmable


Πλεονεκτήματα του DM-10-DMX:

 • Ειδικά σχεδιασμένο για LED.
 • Δυνατότητα ελέγχου μέσω πρωτόκολλου επικοινωνίας DMX
 • Γαλβανικά απομονωμένη είσοδος για σήμα DMX512 (προστασία από δημιουργία ηλεκτρικών θορύβων και ground loops).
 • Επιλογή λειτουργίας (Leading Edge - Trailing Edge) ανάλογα με το συνδεδεμένο φορτίο.
 • Λειτουργία Soft Start.
 • Δυνατότητα ρύθμισης κατώτατου ορίου φωτεινότητος των λαμπτήρων από 1% έως 40%
 • Ηλεκτρονική προστασία από υπερθέρμανση με αυτόματη επαναφορά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (dimmer) : IGBT - Digital

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Soft Start
ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 230VAC
ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: 400W
ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Leading Edge - Trailing Edge με τοποθέτηση - αφαίρεση του βραχυκυκλωτήρα (jumper) αντίστοιχα

ΦΟΡΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

 • Λαμπτήρες LED (dimmable)
 • Λαμπτήρες CFL (dimmable)
 • Λαμπτήρες αλογόνου
 • Επαγωγικούς μετασχηματιστές
 • Ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές
 • Ωμικά φορτία

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -20°C έως +50°C
ΣΤΕΡΕΩΣΗ: ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ: Από 0.5 mm έως 3.5 mm

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: Το προϊόν συμμορφώνεται με τις υποχρεωτικές οδηγίες, 
2014/55/EK
 περί χαμηλής τάσης.
2014/30 ΕΚ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.
Με την εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων : EN 60669-1, EN 60669-2-1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ