LED CONTROLLER
SD-250W

Ο Led Controller SD-250W (ένα κανάλι) καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες στη διαχείριση και ρύθμιση έντασης του φωτισμού με φωτιστικά σώματα τύπου LED 12-24VDC όπως ταινίες Led. Η ρύθμιση έντασης του κρυφού φωτισμού σας τοπικά με μπουτόν, πρωτόκολλο 1-10V και απομακρυσμένα μέσω της εφαρμογής MASTER SMΑRT HOME παρέχουν την απόλυτη άνεση στο χώρο σας

Χειρισμός: Ο Led Controller SD-250W διαθέτει:

 • Εντολή ασύρματου χειρισμού μέσω δεδομένων ή ασύρματου τοπικού δικτύου (Wi-Fi).
 • Εντολή ενσύρματου χειρισμού από ένα ή περισσότερα απομακρυσμένα μπουτόν (ON/OFF ή Dimming με στιγμιαία ή παρατεταμένη πίεση αντίστοιχα) καθώς και από άλλα ψηφιακά συστήματα και ρυθμιστές φωτισμού (dimmers) που διαθέτουν πρωτόκολλο επικοινωνίας 1-10V.

 

 • Είσοδος (INPUT 12 - 24 VDC) από τροφοδοτικό.
 • Έξοδος (OUTPUT 12 - 24 VDC/21A Max) προς το ηλεκτρικό φορτίο.

Λειτουργία 12V / 250W  Λειτουργία 24V / 500W

Σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi:

 1. Συνδεθείτε στο τοπικό δίκτυο (Wi-Fi)
 2. Κατεβάστε την εφαρμογή MASTER Smart Home
 3. Δημιουργήστε τον προσωπικό σας λογαριασμό
 4. Πιέστε την ένδειξη «+» για να εισάγετε την Wi-Fi τοποθεσία
 5. Πιέστε την ένδειξη «» για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις, έπειτα επιλέξτε «Ρυθμίσεις τοποθεσίας» και «Συντονισμός συσκευών»
 6. Συμπληρώστε τον κωδικό του δικτύου Wi-Fi και πιέστε την ένδειξη «START»
 7. Πιέστε το μπουτόν συντονισμού επάνω στη συσκευή με την ένδειξη «Wi-Fi Config» για 2 δευτερόλεπτα.

Μετά τον συντονισμό της της συσκευής εμφανίζεται αυτόματα παράθυρο παραμετροποίησης


Πλεονεκτήματα του SD-250W:

 • Χειρισμός μέσω Wi-Fi ή δεδομένων.
 • Χειρισμός μέσω Button & Εισόδου 1-10V (αυτόματη μετάβαση).
 • Λειτουργία Soft Start.
 • Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (LED).
 • Ηλεκτρονική προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση και υπέρταση με αυτόματη επαναφορά σε κατάσταση λειτουργίας.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ : Soft Start 
ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 12-24V DC
ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ : 250W/12V & 500W/24V 

ΦΟΡΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

 • Λαμπτήρες LED (dimmable)
 • Ταινίες LED
 • Λαμπτήρες αλογόνου
 • Ωμικά φορτία

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -20°C έως +50°C
ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Ηλεκτρονική (προστασία από υπέρταση, υπερθέρμανση και βραχυκύκλωμα με αυτόματη επαναφορά σε κατάσταση λειτουργίας).
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ: Από 0.5 mm έως 3.5 mm

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: Το προϊόν συμμορφώνεται με τις υποχρεωτικές οδηγίες 73/23 EOK περί χαμηλής τάσης 89/336/ΕΟΚ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

Με την εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων: ΕΝ 60669-1, ΕΝ 60669-2-1
 


Οδηγίες Εγκατάστασης

 • Για την αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος, η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Εσφαλμένη εγκατάσταση και χρήση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
 • Εγκαταστήστε το προϊόν σύμφωνα με το ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης.

Οδηγίες Ασφαλούς Λειτουργίας

Στην περίπτωση υπερθέρμανσης, υπερφόρτισης ή βραχυκυκλώματος, ο Led Controller επαναφέρεται αυτομάτως σε κατάσταση λειτουργίας.
Με σκοπό την αποφυγή αυτής της κατάστασης:

 • Μειώστε τον αριθμό συνδεδεμένων φορτίων στην έξοδο του προϊόντος

ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3D Παρουσίαση

Δείτε την τρισδιάστατη απεικόνιση του προϊόντος με παρατεταμένο κλικ